مرکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز

بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) کرج

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر باهنر کرج

بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) اشتهارد

بیمارستان تخصصی ثارالله

مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی شهید رجایی کرج

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی (ع) کرج

کلینیک تخصصی دانشگاه البرز

مرکز آموزشی درمانی کمالی کرج

مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی

بیمارستان امام جعفر صادق (ع) کرج

بیمارستان کوثر کرج