مرکز درمانی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران

بیمارستان روانپزشکی ایثار اردبیل