مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویر احمد

مرکز آموزشی درمانی امام سجاد (ع) یاسوج