مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب و عروق سید الشهدا ارومیه

بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) خوی

بیمارستان شهید مطهری ارومیه