نرم‌افزار مديريت اموال

برخي از امكانات نرم‌افزار مديريت اموال

 • معرفي فرم‌هاي 21 گانه اموال،  طبق آيين نامه ابلاغ شده مورخ 1376/04/08 وزارت امور اقتصاد و دارايي
 • قابليت معرفي طبقات اموال و تعيين خصوصيات طبقات اموال توسط كاربر.
 • قابليت ثبت و معرفي انواع كالا و تعيين خصوصيات توسط كاربر و طبقه بندي هر يك  از اقلام معرفي شده.
 • تعريف بخش‌ها و تعيين اتاق‌هاي تحت پوشش
 • معرفي افراد و تعيين مسئول هر اتاق يا بخش.
 • قابليت تعويض برچسب و برچسب‌زني مجدد با حفظ سوابق.
 • معرفي كشورهاي سازنده كالا.
 • ثبت كالاي وارده با تعيين شماره برچسب، تاريخ ورود ، كشور سازنده، شماره قبض انبار، نام توليدكننده و بهاي كالا.
 • امكان تعيين نوع استهلاك كالا همراه با تعيين ضريب محاسبه استهلاك.
 • امكان چاپ گزارش اموال رسيده به تفكيك طبقات كالا كه مسبب ايجاد حدود پانزده فرم استاندارد خواهد شد.
 • امكان چاپ گزارش اموال رسيده در كاغذهاي معمولي و تنظيم خودكار حدود ستون‌ها و كاغذ
 • امكان چاپ گزارش فرم 16 به تفكيك بخش و اطاق
 • امكان چاپ گزارش اموال فرستاده به تفكيك طبقه
 • تبديل ساختار بخش‌هاي سازمان به يك سطحي
 • تعريف جداگانه و تك مرجعي افراد در ارتباط با سيستم براي استفاده در بخش‌هاي مختلف مانند نام تحويل‌گيرندگان
 • تعريف اطاق‌هاي سازمان و امكان قرارگيري آن در يك بخش با مشخص شدن فرد مسئول اطاق
 • امكان مشاهده درختواره اطلاعات بر اساس طبقه، كالا، برچسب
 • امكان مشاهده درختواره اطلاعات بر اساس بخش، اطاق، فرد مسئول، برچسب‌ها
 • امكان مشاهده درختواره اطلاعات بر اساس افراد، اطاق‌ها، برچسب‌ها
 • امكان كپي برچسب از يك كالا به يك كالاي جديد با هدف كاهش نيروي لازم Data Entry
 • امكان چاپ گزارش‌ خروج موقت، گزارش پروانه خروج، گزارش خروج دائم، گزارش فقدان و حوادث و گزارش فروش با كليك راست روي هر كالا در قالب HTML.
 • استخراج انواع گزارش‌هاي مورد نياز
 • و ...
ساعت
سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٨
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه به شرکت رایاوران توسعه تعلق دارد.

Copyright © 2019, Rayavaran Co.