نرم‌افزار مديريت حضور و غياب پرسنل و شيفت‌های پرستاری (TIMEX)

نرم‌افزار مديريت حضور و غياب پرسنل و مديريت شيفت‌هاي پرستاري راياوران (TIMEX) با توجه به نيازهاي روز سازمان‌ها، طراحي و پياده‌سازي شده است. در اين نرم‌افزار مي‌توانيد ساعت‌هاي شيفت، مرخصي، مأموريت و ... پرسنل را تعريف نموده و نرم‌افزار مي‌تواند بطور خودكار با اتصال به ساعت‌هاي كارت‌زني و تخليه اطلاعات آنها، انواع گزارش‌هاي آماري حضور و غياب مانند كاركرد، تأخير در ورود، تعجيل در خروج، مرخصي و ... را محاسبه و توليد نمايد.

برخي از امكانات اين نرم‌افزار عبارت است از:

  • رابط كاربري آسان
  • تعريف بخش‌هاي سازمان به دلخواه كاربر با ساختار درختي
  • امكان تعريف كاركنان به تعداد نامحدود در هر بخش
  • امكان تعريف رسته‌هاي شغلي به تعداد نامحدود به تشخيص كاربر
  • امكان تعريف عوامل محاسباتي
  • امكان تعريف كاركنان
  • امكان تعريف انواع نامحدود شيفت‌هاي كاري براي تخصيص به رسته‌هاي شغلي مجزا
  • تعيين خصوصيات شيفت‌هاي كاري به صورت مجزا از قبيل تعداد روز كاركرد، عدم نياز به كارت ورود يا خروج، و ...
  • امكان تعريف قالب شيفت به صورت هفتگي و ماهانه براي تخصيص به كاركناني كه قالب كاري مشخص دارند به تعداد و انواع نامحدود.( تعيين گروهي شيفت كاري)
  • تعيين و تغيير و حذف شيفت براي كاركنان با روش بسيار ساده و در حداقل زمان
  • امكان تعريف انواع مرخصي به تعداد نامحدود و گزارش‌گيري به صورت جداگانه يا يكجا
  • امكان تعريف انواع مأموريت روزانه و ساعتي و گزارش‌گيري مجزا
  • امكان تخليه خودكار ساعات كارت‌زني و ثبت ساعات ورود خروج در بانك اطلاعاتي و نيز در فايل‌هاي مجزا
  • امكان ثبت ساعات ورود و خروج به صورت دستي براي موارد از قلم افتاده به تشخيص كاربر
  • امكان استخراج گزارش‌هاي متنوع
  • و ...

جهت آشنايي بيشتر با امكانات اين نرم‌افزار مي‌توانيد اينجا را كليك كنيد.

 

 

ساعت
شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه به شرکت رایاوران توسعه تعلق دارد.

Copyright © 2017, Rayavaran Co.