سيستم محاسبه كارانه پزشكان و پرسنل

محاسبه كارانه پزشكان  :


  • اتصال مستقيم به HiS و خواندن اطلاعات كاركرد پزشكان به تفكيك :

 

- نقدي و بيمه اي

- دسته خدمت

- نوع مراجعه بستري ، سرپايي ، تحت نظر ، ارجاع از مطب و درمانگاه

- زمان انجام خدمت ( شيفت كاري " صبح ، عصر و شب ")

- امكان محاسبه درصد كارانه سهم پزشك با لحاظ نمودن هيئت علمي و تمام وقت جغرافيايي

- امكان تاثير نوع قرارداد پزشك يا سهامدار بودن پزشك در درصد كارانه سهم پزشك

- امكان تاثير مدرك تحصيلي و تخصص هر پزشك در محاسبه كارانه سهم پزشك

- امكان محاسبه درصدهاي متفاوت به ازاي انجام خدمت در شيفتهاي مختلف

- امكان محاسبه پلكاني كارانه سهم پزشك و تعيين سقف كارانه سهم پزشك

- امكان كسر مبلغ كسور ثبت شده در HiS از كاركرد پزشك

- جلوگيري از محاسبه كارانه ناشي از ثبت اشتباهي خدمت براي پزشكان

- بطور مثال : عدم محاسبه خدمت آزمايشگاه براي ديگر افراد به جزء گروه آزمايشگاه ، حتي در صورت ثبت خدمت براي پزشك در سيستم HiS

 

- مثلا " عدم محاسبه كارانه ثبت اشتباه خدمت آزمايشگاه براي ساير پزشكان غير از پزشك آزمايشگاه

 

اطلاعات اوليه :

  •  ثبت پرسنل :

 

ثبت مشخصات مانند : مشخصات شناسنامه اي ، سازماني ، بخش محل خدمت ، مدرك تحصيلي ، نوع استخدام ، تمام وقت و غير تمام وقت جغرافيايي


  • جستجوي پرسنل :

جستجو بصورت يك فرد ؛ در اين صورت با وارد كردن نام يا نام خانوادگي يا كد ملي فرد مورد نظر پيدا ميشود.

جستجو بصورت گروهي ، در اين صورت ميتوانيم با انتخاب يك متغير  بطور مثال : مدرك تحصيلي ، رشته تحصيلي ، تمام وقت جغرافيايي و ... 

افرادي كه اين متغيير برايشان انتخاب شده را پيدا خواهد كرد.

 

  • گروه بندي پرسنل :

- امكان گروه بندي پرسنل و پزشكان به دلخواه و يا براساس مشخصات مختلف پرسنل يا پزشكان

- مثلا گروه پرسنل اداري ، درماني ، پزشكان

- گروه بندي پرسنل بر اساس مدرك تحصيلي

- امكان تعيين بخش محل خدمت پرسنل و تخصيص درصدي از درآمد آن بخش به پرسنل بخش

 

  • ثبت پرداخت يا كسورات ماهيانه در برنامه :

به اين صورت با انتخاب فرد يا افراد براي آنها پرداخت يا كسورات ثبت ميكنيم . علي الحساب ، كسور بيمه ، كسور قانوني ، حقوق مبنا و.... 

 

 

  • محاسبه كارانه پرسنل : 

امكان محاسبه كارانه پرسنل بر اساس ميزان عملكرد و امتياز ماهانه

- امكان ثبت رضايت مندي و كارايي ماهانه پرسنل توسط مسئول كارانه و يا مسئول هر بخش با تعيين دسترسي جداگانه 

- امكان خواندن امتيازات ماهيانه از فايل اكسل 

- امكان محاسبه خودكار امتياز سنوات خدمت و امتياز مدرك تحصيلي فرد و تاثير در محاسبه كارانه 

- امكان خواندن اطلاعات حضور فرد و محاسبه امتياز حضور فرد به صورت مستقيم از سيستم حضور و غياب 

- امكان محاسبه كارانه خاص براي گروههاي خاص ، يا اختصاص بخشي از درآمد بخشهاي خاص به پرسنل همان بخش يا هر گروه

ديگري  مثلا " : بخشي يا درصدي از درآمد راديولوژي يا آزمايشگاه يا فيزيوتراپي و ... به پرسنل همان واحدها 

 

  • گزارشگيري در برنامه : 

- برنامه داراي ابزار گزارش ساز مي باشد 

- امكان ساخت گزارشهاي متعدد و متنوع با گزارش ساز برنامه 

- امكان ساخت گزارشهاي به تفكيك بخش ، تخصص ، پست سازماني و ... جهت گزارشگيري از ميزان كارانه هر گروه 

- امكان انتقال گزارشها به فايل اكسل 

 

- امكان ساخت فرمت فايل بانكهاي مختلف با گزارش ساز برنامه و انتقال اطلاعات پرداخت به فايل بانك


 

ساعت
سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٨
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه به شرکت رایاوران توسعه تعلق دارد.

Copyright © 2019, Rayavaran Co.